هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Saturday 16 February 19
نمای ظاهری 34.5
درجه حرارت 41.69
خلاصه Clear
فشار 1015.77 mm Hg
رطوبت 0.35 humidity
سرعت باد 13.39 NW
دید 7.61

اطلاعات فرودگاهی

پرچم
نام Iran (Islamic Republic of)
کد سه حرفی IRN
کد تلفن ["98"]
نام کشور ["IR","Islamic Republic of Iran","Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān"]
ناحیه Asia
جمعیت 79369900
زمان محلی ["UTC+03:30"]
شماره کد 364
واحد پول IRR - Iranian rial
زبان fa - fas - Persian (Farsi)