هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Friday 23 October 20
نمای ظاهری 71.09
درجه حرارت 71.09
خلاصه Clear
فشار 1020.8 mm Hg
رطوبت 0.26 humidity
سرعت باد 4.09 NW
دید 10