هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Monday 01 June 20
نمای ظاهری 97.43
درجه حرارت 97.43
خلاصه Clear
فشار 1006.7 mm Hg
رطوبت 0.05 humidity
سرعت باد 9.45 NW
دید 10