هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Saturday 07 December 19
نمای ظاهری 42.59
درجه حرارت 46.08
خلاصه Possible Light Rain
فشار 1018.5 mm Hg
رطوبت 0.71 humidity
سرعت باد 6.74 NW
دید 6.333