هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Monday 17 June 19
نمای ظاهری 83.48
درجه حرارت 83.48
خلاصه Partly Cloudy
فشار 1005.87 mm Hg
رطوبت 0.14 humidity
سرعت باد 1 NW
دید 6.216

اطلاعات فرودگاهی

پرچم
نام کشور Iran (Islamic Republic of)
کد سه حرفی IRN
کد تلفن ["98"]
نام ["IR","Islamic Republic of Iran","Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān"]
ناحیه Asia
جمعیت 79369900
زمان محلی ["UTC+03:30"]
شماره کد 364
واحد پول IRR - Iranian rial
زبان fa - fas - Persian (Farsi)