هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Friday 07 August 20
نمای ظاهری 89.14
درجه حرارت 89.14
خلاصه Clear
فشار 1006.3 mm Hg
رطوبت 0.27 humidity
سرعت باد 3.61 NW
دید 10