هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Tuesday 26 January 21
نمای ظاهری 34.26
درجه حرارت 34.14
خلاصه Clear
فشار 1023.9 mm Hg
رطوبت 0.46 humidity
سرعت باد 2.41 NW
دید 10