هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Monday 24 February 20
نمای ظاهری 51
درجه حرارت 50.91
خلاصه Overcast
فشار 1015.7 mm Hg
رطوبت 0.71 humidity
سرعت باد 4.45 NW
دید 10