هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

بررسی وضعیت پرواز مسافر (وضعیت پرواز)

بررسی وضعیت پرواز مسافر

آب و هوا

منطقه زمانی Asia/Tehran
تاریخ Monday 14 October 19
نمای ظاهری 68.48
درجه حرارت 68.48
خلاصه Partly Cloudy
فشار 1026.61 mm Hg
رطوبت 0.31 humidity
سرعت باد 1.95 NW
دید 6.26