هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

در صورت همراه داشتن جامه دان چه باید کرد؟

پذیرش برخط (ON LINE ) برای تمامی مسافران با/بدون بار در دسترس میباشد و شما نیازی به ثبت اطلاعات جامه دان خود در هنگام پذیرش برخط ( ON LINE) نخواهید داشت و پروسه پذیرش جامه دان در فرودگاه ( در کانتر مربوطه) تکمیل خواهد شد. در صورت همراه داشتن بار اضافه مسافران میبایست مدت زمان مورد نیاز به منظور گذراندن مراحل مربوط به پراداخت های مربوطه را نیز در نظر داشته باشند. شرکت هواپیمائی ماهان مسئولیتی را در قبال مسافرانی که به دلیل همراه داشتن اضافه بار و پرداخت هزینه های مرتبط با تاخیر به درب خروج ( GATE) مراجعه مینمایند نخواهد داشت.

در چه ساعتی باید به فرودگاه مراجعه نموده و چه مراحلی را میبایست طی نمایم؟

مسافران میبایست در ابتدا جامه دان خود را تحویل داده و رسید بار خود را از کانتر مربوطه دریافت نمایند. در پروازهای داخلی کانتر ، 45 دقیقه قبل از زمان پرواز خروجی بسته خواهد شد ، لذا با در نظر داشتن مراحل مربوط به کنترل های امنیتی و همچنین مدت زمان مورد نیاز به منظور رسیدن به درب خروج (GATE) مربوطه زمان خود را به درستی مدیریت نمائید.

در پروازهای بین المللی چه باید کرد؟

این سرویس در پروازهای بین المللی تنها برای مسافران خروجی از فرودگاه امام خمینی امکان پذیر می باشد.

آیا قابلیت پذیرش همراهان نیز در این سیستم برای مسافران وجود دارد؟

بله ، مسافرانی که در یک سیستم رزرواسیون یکسان قرار داشته باشند برای شما نمایش داده خواهند شد

در صورت تخصیص صندلی در سیستم رزرواسیون ، چه باید کرد؟

در صورت تخصیص صندلی در سیستم رزرواسیون ، شما میتوانید روند پذیرش خود را با صندلی مذکور ادامه دهید ، همچنین قابلیت تغئیر صندلی در صورت نیاز نیز در دسترس شمامیباشد.

در صورت تمیل به تغئیر صندلی پس از پذیرش چه باید کرد؟

شما میتوانید از این قابلیت در لینک مربوطه در سایت ماهان مراجعه نموده و تنها یک بار از این امکان پس از پذیرش برخط (ON LINE) استفاده نمائید.

چه زبان هائی در پذیرش مسافر برخط ( ON LINE) در دسترس میباشد؟

زبانهای فارسی و انگلیسی در دسترس میباشد

چه اقداماتی میبایست در فرودگاه انجام دهم؟

پذیرش شامل ، دریافت کارت پرواز، دریافت جامه دان و همچنین مراحل امنیتی در کانتر مربوطه که مختص به مسافران پذیرش شده بر خط ( ON LINE) میباشد صورت خواهد پذیرفت و در صورت در دسترس نبودن کانتر مربوطه ، مسافران مذکور میتوانند به کانتر کلاس تجاری (C/C) مراجعه نمایند.

اهمیت کنترل مدارک چقدر میباشد؟

در صورت مراجعه مستقیم به درب خروجی شما میبایست کارت شناسائی خود را به همراه داشته و به ماموران کنترل مدارک به جهت احراز هویت ارائه فرمائید.

من چه زمانی باید به درب خروج مراجعه نمایم؟

در پروازهای داخلی درب خروج 25 دقیقه قبل از زمان خروج (departure) بسته خواهد شد.لطفا دقت داشته باشید که در برخی از فرودگاه ها رسیدن به درب خروج از سالن انتظار ، و پیمودن این مسیر 25 دقیقه زمان نیاز دارد. بدیهی است در صورت عدم حضور به موقع از سیستم خارج شده و قابلیت پذیرش نخواهید داشت.

من با استفاده از سیستم پذیرش مسافر برخط (on line) پذیرش شده ام ، در صورت تاخیر در ورود به فرودگاه چه باید کرد؟

در این صورت شما پرواز خود را از دست داده و ضروریست تا با شماره های مربوطه تماس حاصل فرمائید

چگونه میتوانم کارت پرواز خود را WEB SITE مربوطه دریافت نمایم؟

مسافرانی که با استفاده از این سیستم مراحل پذیرش خود را کامل نموده اند میتوانند کارتهای پرواز خود را با استفاده از فرمت PDF و در اندازه A4 از سیستم کامپیوتری خود دریافت نمایند. مسافرانی که پرینت کارت پرواز خود را دریافت نموده اند قابلیت تغئیر صندلی را نخواهند داشت. در صورت مفقود شدن کارت پرواز با مراجعه مجدد به WEB SITE مربوطه میتوانید پرینت کارت پرواز خود را دریافت نمائید. همچنین همکاران ما در فرودگاه و در کانتر مربوطه آماده ارائه خدمات به شما میباشند.مسافرانی که بدون جامه دان سفر مینمایند میتوانند با در دست داشتن کارت پرواز مستقیما به GATE مربوطه مراجعه نمایند. مسافرانی که جامه دان همراه دارند میتوانند با مراجعه به کانتر مراحل مربوطه را نسبت به تحویل جامه دان و دریافت رسید ، قبل از زمان بسته شدن کانتر ( که در پروازهای داخلی 45 دقیقه قبل از پرواز می باشد) به انجام رسانند.در زمان سوار شدن تنها نسخه اصلی بلیط قابل قبول بوده و سایر موارد نظیر fax قابل قبول نمیباشد.در صورت عدم مراجعه در زمان اعلام شده به درب خروج از آمار پرواز مذکور کسر خواهید شد.

چگونه میتوانم پذیرش برخط (ON LINE) خود را کنسل نمایم؟

برای این منظور ضروری است تا 90 دقیقه قبل از زمان خروج با همکاران ما در ایستگاه مر بوطه تماس حاصل فرمائید.در صورت کنسل شدن پرواز کارت پرواز شما از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

چه کسانی میتوانند از صندلی های درب خروج اضطراری استفاده نمایند؟

از مسافرانی که از صندلی های موجود در درب خروج اضطراری استفاده مینمایند انتظار میرود که در شرایط غیر مترقبه ، در باز کردن درب خروج و پیاده نمودن مسافران از پرواز به خدمه کمک نمایند. به همین دلیل صندلی های موجود در درب خروج اضطراری در زمان پذیرش برخط ( ON LINE) قابلیت انتخاب را نخواهد داشت و تنها با مراجعه به کانترهای موجود در فرودگاه ، صندلیهای مذکور در اختیار مسافران حائز شرایط مذکور قرار خواهد گرفت.

آیا شرایط خاصی وجود دارد که بر اساس آن اجازه پذیرش برخط ( ON LINE) برای مسافران وجود نداشته باشد؟

با داشتن شرایط زیر شما اجازه استفاده از این سیستم را نخواهید داشت الف) در صورت سفر با موجود زنده ب) در صورت سفر با کپسول اکسیژن و تجهیزات مرتبط پ) در صورت سفر به عنوان کودک بدون همراه (UNMR)ت) در صورت سفر به عنوان خانم باردار ث) در صورت سفر به عنوان مسافر توانخواه

در زمان پذیرش برخط ( ON LINE) صدور کارت پرواز را فراموش کردم . آیا صدور مجدد کارت پرواز امکان پذیر است؟

این قابلیت در سیستم برای شما در نظر گرفته شده است.همچنین میتوانید قبل از زمان بسته شدن کانتر به کانتر مربوطه مراجعه نمائید. همچنین ضروریست در صورت عدم به همراه داشتن برگه پروازی 45 دقیقه قبل از زمان پرواز به جهت دریافت کارت پرواز به کانتر مربوطه مراجعه فرمائید.